Blog prawny

15 01, 2016

Nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

2016-04-15T20:10:50+00:00 15 stycznia 2016|

W związku z ostatnią zmianą przepisów ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia, stanowiącego podstawę funkcjonowania Krajowego Rejestru Nowotworów. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika przede wszystkim ze zmiany w przepisie zawierającym upoważnienie do jego wydania. Stosowny projekt został już opublikowany na stronie internetowej Rządowego [...]

24 06, 2015

Większa rola pielęgniarek w procesie leczenia od 1 stycznia 2016 r.

2016-04-15T20:11:46+00:00 24 czerwca 2015|

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty. Ministerstwo Zdrowia26 czerwca 2015 r. skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 15a ust. 8 pkt. 3-6 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, określa szczegółowo sposób i tryb wystawiania recept przez [...]

25 05, 2015

Szpital ma szansę odzyskać pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

2016-04-15T20:17:30+00:00 25 maja 2015|

NFZ ma obowiązek zapłacić Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim kwotę 468,8 tys. zł wraz ustawowymi odsetkami (ok. 420 tys. zł) za leczenie nieubezpieczonych pacjentów - tak w bezprecedensowym wyroku, po długim i zawiłym, trwającym ponad siedem lat procesie orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Pozew Szpitala Zachodniego przeciwko NFZ dotyczył zapłaty za leczenie nieubezpieczonych pacjentów za [...]

20 05, 2015

Zgoda na zabieg u małoletniego dziecka również przez pełnomocnika

2016-04-15T20:17:00+00:00 20 maja 2015|

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka – taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2015 r., sygn. III CZP 19/15 w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie. Przedmiotem sprawy, której dotyczyło zadane przez Sąd Okręgowy [...]

5 05, 2015

Pierwszy kwartał działania pakietu onkologicznego – konieczne dalsze zmiany

2016-04-15T20:16:30+00:00 5 maja 2015|

Koniec pierwszego kwartału 2015 r. to dobry czas na podsumowanie działania tzw. pakietu onkologicznego – kompleksowych zmian w prawie medycznym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a których głównym celem było usprawnienie i przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia nowotworów. Środowisko lekarskie wytyka pakietowi jego podstawowe wady – przede wszystkim wzrost biurokracji, [...]

5 05, 2015

Sytuacja szpitali nadal bez zmian?

2016-04-15T20:16:06+00:00 5 maja 2015|

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. niewiele zmieniła w sytuacji szpitali - tak wynika z raportu NIK, opublikowanego 22 kwietnia 2015 r. Celem ustawy była poprawa kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie ich przekształcenia w spółki i zwiększenie odpowiedzialności samorządów terytorialnych za szpitale. Wprawdzie póki co ustawa nie [...]

30 04, 2015

Ograniczona możliwość wyboru lekarza

2016-04-15T20:15:37+00:00 30 kwietnia 2015|

W przypadku świadczeń szpitalnych i specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zasadą jest, że świadczenia są udzielane według kolejności zgłoszenia. Często jednak pacjenci, którzy zgłaszają się do poradni, chcą się zapisać do konkretnego lekarza. Jak ma wtedy postąpić rejestratorka, która ma obowiązek zapisywać pacjenta na wizytę według kolejności zgłoszeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach istnieje obowiązek [...]

27 03, 2015

Lądowiska SOR: w planach kolejne zmiany

2016-04-15T20:15:04+00:00 27 marca 2015|

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 20 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przewidziało kolejne zmiany w zakresie obowiązku posiadania całodobowych lądowisk przez szpitale, w których działają szpitalne oddziały ratunkowe (tzw. SORy). SOR będzie mógł funkcjonować bez lądowiska, gdy budowę takowego uniemożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo [...]

5 02, 2015

„Konstytucja ochrony zdrowia” wreszcie bliżej wejścia w życie?

2016-04-15T20:18:32+00:00 5 lutego 2015|

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Beata Małecka-Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawi projekt ustawy o zdrowiu publicznym - poinformowała premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej 3 lutego 2015 r. Ustawa o zdrowiu publicznym, określana często jako „konstytucja ochrony zdrowia”, miałaby być zbiorczym aktem prawnym regulującym całość zagadnień związanych z publiczną ochroną zdrowia, porządkującym system [...]

29 12, 2014

Dyżur dopełni czas pracy

2016-04-15T20:14:25+00:00 29 grudnia 2014|

Dyżur medyczny może stanowić dopełnienie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Lekarz nie otrzyma zatem dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli korzystając z obowiązkowego odpoczynku po odbytym dyżurze, nie będzie w stanie wypracować godzin w pełnym wymiarze przewidzianym umową o pracę. Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go tygodniowej normy czasu pracy, [...]