Zespół

Zespół 2018-04-26T16:34:43+00:00
Agnieszka Pietrzak
Agnieszka Pietrzakadwokat
Agnieszka Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 06/2004, zdała egzamin sędziowski w Warszawie w 09/2008 i należy do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11/2008. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN od 10/2016.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa procesowego. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.
Dominika Kołodziejska-Koza
Dominika Kołodziejska-Kozaadwokat
Dominika Kołodziejska-Koza jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zdała egzamin adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności i kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”.
Damian Antoniak
Damian Antoniakaplikant adwokacki
Damian Antoniak jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy magisterskiej poruszył problem odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksperymentu medycznego i badania klinicznego.
Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie od stycznia 2015 r.
Związany z Kancelarią od 2014 r., stale nabywa doświadczenie niezbędne w zawodzie, specjalizując się w kierunku prawa medycznego, w szczególności w zakresie umów pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również w kierunku bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz postępowań rejestrowych dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego. Poza prawem medycznym, cywilnym i handlowym interesuje się również prawem prywatnym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Biegle włada językiem angielskim.